brandjalusier

Brandjalusi skyddar mot brand och inbrott

Brandjalusi – det ultimata skyddet för både brand- och inbrottssäkerhet. En brandjalusi har två viktiga funktioner. Först och främst är den konstruerad för att automatiskt stängas vid signal från brandlarm eller rökdetektor, vilket effektivt förhindrar att branden sprider sig. Tack vare sin tillverkning i galvaniserat stål, är den även användbar som en pålitlig daglig avstängning och fungerar som ett effektivt inbrottsskydd.

Vårt sortiment av brandjalusier täcker alla brandklasser – E, EW och EI – för att möta de varierande brandkrav som kan ställas. Våra brandjalusier tillverkas med enkelsidiga eller dubbelsidiga stålpaneler i enlighet med gällande standarder och har blivit rigoröst testade enligt gällande EN direktiv. Användningsområdena är många och inkluderar industrier, statliga och kommunala byggnader, hälso- och sjukvårdsinrättningar, offentliga byggnader och köpcentrum.

En brandjalusi måste uppfylla samma brandkrav som den vägg den monteras mot. EI-klassningen kan uppnås antingen med en EI-klassad jalusi eller genom en kombination av en E-klassad jalusi och sprinklersystem. Om utrymme och omgivning tillåter, kan en EW-klassad brandjalusi användas med säkerhetsavstånd (fri zon) till brännbart material.

Brandjalusier i E-klass kan täcka öppningar upp till 11 meter eller 50 kvm. EW- och EI-klassade jalusier skyddar öppningar upp till 9×6 meter eller 36 kvm. Eftersom brandjalusier väger mellan 30 och 50 kg/kvm, är det avgörande att infästningsmaterialet kan hantera vikten och att det finns tillräckligt med utrymme ovan och på sidorna om öppningen för rullen och styrskenorna.

Satsa på säkerhet med våra brandjalusier – en pålitlig lösning för både brandskydd och inbrottsskydd. Kontakta oss idag för att utforska vårt breda utbud och hitta den bästa lösningen för din verksamhet.

> KONTAKTA OSS 

Produktspecifikation

Brandskyddet regleras via ett styrskåp med batteribackup för att säkerställa funktionen även vid strömavbrott. Det aktiveras genom att det kopplas till befintligt brandlarm eller till rökdetektor. Vid aktivering av brandlarm, rökgaslarm eller test, går jalusin ner till inställt läge. När faran är över återgår jalusin till sin plats i skyddskåpan antingen automatiskt eller med hjälp av en nyckelbrytare.

Styrskåpet placeras i anslutning till jalusin för att man ska kunna ha uppsikt över jalusin vid tester av brandlarmfunktionen och service. Nyckelströmsbrytare eller knappmanöverdon följer med dels för att kunna utföra manuella tester och dels för dagliga stägningar. Som tillval kan man välja att jalusin levereras med nödstopp och ljuslarm för att öka den personliga säkerheten.

Elförsörjning till styrskåp: 230 V 1 fas, 10A

Guide: Rätt brandskydd för rätt brandkrav

BRANDSKYDD OCH MINUTER
E 30-120
Integritet

EW 30-120
E + reducering av värmestrålning

EI 30-60
EW + Isolering

E-KLASS UPP TILL 120 MINUTER
Brandjalusier i E-klass tillverkas av galvaniserat stål. Jalusimattan består av 75 mm höga paneler med en tyngre bottenpanel som stadgar jalusin i stängt läge. Mattan rullas på en motoriserad vals som döljs och skyddas av en stålkassett. I upprullat läge är denna jämns med underkanten på stålkassetten. Brandjalusierna monteras mot vägg i styrskenor som är försedda med en brandlist som sväller och tätar vid brand i öppningar upp till 8000x4000 mm. Panel, styrskenor och skyddskåpa kan även fås pulverlackerade i valfri RAL-kulör.
 
EW-KLASS UPP TILL 120 MINUTER
Brandjalusier i EW-klass  består av 85 mm dubbelsidiga paneler i galvat stål med brandisolerande material. Detta ger en initial isolerande effekt (EI) upp till 15 minuter och ser till att kraftigt reducera strålningsvärmen på icke brandutsatt sida (EW) upp till 120 minuter. Mattan rullas på en motoriserad vals som döljs och skyddas av en stålkassett. I upprullat läge är denna jämns med underkanten på stålkassetten. Brandjalusierna monteras mot vägg i styrskenor som är försedda med en brandlist som sväller och tätar vid brand i öppningar upp till 4000x4250 mm. Panel, styrskenor och skyddskåpa kan även fås pulverlackerade i valfri RAL-kulör.
 Brandjalusi EBrandjalusi EW
ArtikelnummerBJ-E30120BJFL-EW30120
Profilhöjd i mm7585
Styrskena i mm100163
Vikt per kvm16 kg30 kg
BrandklassWEW
Motståndsklass33
Testad enligtEN1634-1EN1634-1
ByggvarubedömdJaJa