Värderingar och mål

Mål
Skånefabrikens mål är att vara den naturliga samverkanspartnern för arkitekter, brandkonsulter, byggherrar och beställare av produkter för inbrottsskydd, brandskydd och säkerhet. Vår professionalitet och vilja att hela tiden verka för den bästa lösningen ger oss ett ökat förtroende hos marknadens aktörer och en ökad efterfrågan av våra tjänster och produkter.

Erfarenhet
Efter några år med härliga utmaningar har vi fått en erfarenhet av att hantera både små och stora byggprojekt i Sverige. Tack vare personalens olika bakgrund och erfarenheter har det gett oss ett team med spetskompetens inom vårt branschområde med såväl ett nytt tänk som ett modernt angreppssätt.

Tänka utanför boxen
Vi vågar tänka utanför boxen och erbjuder inte bara säkerhetsprodukter utan även konsultation, teknisk rådgivning och framför allt lösningar till våra kunder.
De förfrågningar vi får på säkerhetslösningar, i alla dess former, ser vi som utmaningar där vi kan bidra med nya synsätt och teknisk utveckling av inbrottsskydd och brandskydd.

Engagemang
Kort sagt handlar det om att genom ett personligt engagemang rekommendera, säkerställa och leverera produkter som uppfyller de förväntningar som du har på hög kvalitet, säkerhetskrav och funktionalitet samtidigt som vi försöker ge möjlighet till kreativa lösningar som kan göra ditt skalskydd speciellt.

Totalansvar
Vi på Skånefabriken tar totalansvar för våra entreprenader – från ritningar över tillverkning till installation och fullständig dokumentation i en sammanhållen projektledning, oavsett om det gäller stora projekt eller mindre verksamheter.

Dokumentation
Genom att medverka i stora projekt har vi byggt upp en dokumentationsbas som täcker in de handlingar som krävs och med informationsinnehåll utifrån de krav som beställarna har inom sina respektive projekt. Vår dokumentation omfattar bland annat kvalitetsplan, arbetsberedning med riskanalys, tillverkningsunderlag, egenkontroller, montageanvisning och EG-försäkran.

Miljöpolicy
Skånefabriken ska i varje del av företagets verksamhet arbeta för en säker arbetsmiljö och sträva efter att i produktsortimentet kunna erbjuda effektiva produkter och material med goda miljöegenskaper i syfte att minimera skadlig påverkan på såväl inre som yttre miljö.

Denna miljöpolicy innebär att vi i praktiskt arbete ska;

  • Följa eller överträffa kraven i lagar, förordningar och andra relevanta miljökrav
  • Eftersträva en effektiv avfallshantering enligt projektets/beställarens föreskrifter
  • Använd produkt ska ha byggvarudeklaration med bedömning på minst ”accepteras” av Byggvarubedömningen samt ha godkänd avvikelse från Beställaren
  • Identifiera och kontrollera miljö- och fuktrisker i samband med leverans och godsmottagning
  • Dokumentera avvikelser som kan orsaka miljöpåverkan
  • Verka för en effektivare logistik för att minska CO2 utsläpp
  • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland våra anställda genom kontinuerlig vidareutbildning