portar

TEMA1: ALLT DU BEHÖVER VETA OM SNABBRULLPORTAR

Vad innebär de olika drivteknikerna, vilken port passar var, och hur lång livstid kan man räkna med? Som representant för Dynaco vill vi lyfta upp ett antal frågor som vi återkommande möter i olika kundsamtal.  På så vis hoppas vi kunna utbilda och informera inom området portar.

1. Hur lång livslängd har Dynaco portarna?

Dynaco portar har en garanti på att de klarar 1 miljon cykler. Genomsnittet för den årliga användningen av en port är 55 000 cykler, vilket innebär att porten kan ha en livslängd på 20 år.

2. Vilka öppningshastigheter finns det att välja mellan?

Öppningshastigheten beror på vilken miljö porten ska verka i, det vill säga inomhus eller utomhus, men även portens storlek påverkar här.

Inomhus1 – 2,7 m/s
Utomhus0,8 – 2,4 m/s
Renrum2 – 2,7 m/s
Evakuering2,7 m/s
Frysrum2,4 m/s

3. Vad är skillnaden mellan gravitationsteknik och push-pull teknik?
Dynaco snabbrullportar erbjuder två olika drivtekniker beroende på vilken miljö porten ska användas i – gravitationsteknik och push-pull teknik.

Gravitationsteknik
När det kommer till de flesta portar för inomhusmiljöer, det vill säga när det inte finns någon extrem väderpåverkan, åker porten upp och ner med hjälp av egen tyngd. Eftersom porten har en mjuk bottenlist så lossnar gardinen från styrskenan om något/någon kör in i porten, för att sedan med en smidig teknik återgå till sin styrskena på väg upp.

Push-pull teknik
Används i portarna för utomhusmiljöer och vissa specialportar. Är direkt länkad till motorn, vilket innebär att portgardinen pressas nedåt och dras uppåt. Just därför kan porten nå höga hastigheter och arbeta även om vindbelastningen är extrem. Något som också skiljer teknikerna åt är att det är mycket svårare för gardinen med push-pull teknik att släppa från styrskenan om något/någon kör in i porten, vilket behövs för att uppnå den vindklass som krävs.

4. Vilka byggmått krävs i öppningen?
När det kommer till byggmåtten, det vill säga utrymmet som porten behöver extra i öppningen för att få plats, är Dynacos minst på marknaden! Portarna behöver nämligen endast 65 mm per sida + motor.

5. Vad innebär de olika vindklasserna?
När det kommer till inomhusmiljöer är det oftast endast vindklass 1, men för utomhusmiljöer finns det möjlighet att välja portar som uppfyller kraven för vindklass 1 ända upp till vindklass 5. Vilken vindklass som krävs beror på hur många meter/sekund som porten ska kunna klara av att stå emot.  Vindklasserna är enligt Europastandard EN12424.

Vindklass 10 m/s
Vindklass 222 m/s
Vindklass 327 m/s
Vindklass 434 m/s
Vindklass 541 m/s