Rosvalla Arena

Rosvalla Arena

På uppdrag av PEAB levererade vi inbrotts- och brandskydd till Nyköpings nya arena.

Rosvalla Arena

På uppdrag av PEAB levererade vi inbrotts- och brandskydd till Nyköpings nya arena - Rosvalla Arena. 
17 000 kvm golvyta, 3 våningsplan och 2000 sittande åskådare. Där har vi Rosvallas nya idrottshall! 

Visionen är att få ett komplett idrotts- och evenemangscenter i Nyköping. Här ska finnas allt från handboll och innebandy, till festvåning och möjlighet att träna Amerikansk fotboll.

Skånefabrikens uppdrag
Vår del i projektet innefattande montage av 6 stycken täta rulljalusier samt en brandjalusi

Nyköpings Arenor. Foto: PEAB