Rosengårdsskolan

Rosengårdsskolan

På uppdrag av HA Bygg AB installerade Skånefabriken utvändiga rulljalusier på Rosengårdsskolan.

Rosengårdsskolan

Vi installerade utvändiga rulljalusier på Rosengårdsskolan. 
På uppdrag av HA Bygg AB har Skånefabriken installerat inbrottsskydd på Rosengårdsskolan. Vår del i byggprojektet har varit projektledning, komplett montage samt elinstallation och driftsättning av totalt 108 stycken rulljalusier som placerades utvändigt framför fönster och entréer.

Malmö Stadsfastigheter var byggherre och projektet innefattade verksamhetsanpassning samt ombyggnadsarbeten på Rosengårdsskolan i Malmö. Planlösningen ändrades, man installerade nya fönster och golv, samt anpassningar av utemiljö utfördes. Dessutom skulle nya inbrottsskydd installeras på skolan, bland annat utvändiga rulljalusier.

Projektet startade i februari 2015 och pågår fram till september 2016.

Skånefabrikens uppdrag
HA Bygg AB, byggnadsentreprenör i projektet, anlitade oss som leverantör och entreprenaden innefattade projektledning, komplett montage samt elinstallation och driftsättning av totalt 108 stycken rulljalusier som placerades på fasadsida framför fönster och entréer. 

Produktvalet blev rulljalusi av perforerad modell, 60 mm höga paneler med 5 mm perforerade hål.