Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna

På uppdrag av Skanska levererade vi inbrotts- och brandskydd till NKS.

Nya Karolinska Solna

På uppdrag av Skanska levererade vi inbrotts- och brandskydd till NKS-projektet
Nya Karolinska Solna-projektet är ett av Sveriges mest omfattande sjukhusprojekt någonsin. 

2006 vann White formgivningstävlingen för Nya Karolinska Solna. Ett av huvudmålen för projektet är att stärka samverkan mellan vård, forskning och utbildning. I närliggande kvarter ersätts motorleder med nya stadsdelen, Hagastaden. Det nya universitetssjukhuset drivs och finansieras genom Offentlig Privat Samverkan (OPS) och byggproduktionen drivs av Skanska. 

Sjukhuset utformas för att uppnå högsta klass i Miljöbyggnad och guldklass avses uppnås för anläggningen som helhet. All energi ska vara "grön" och komma från förnyelsebara energikällor. Dessutom är hela byggproduktionen en grön arbetsplats, med miljövänliga lösningar för bland annat transporter och avfallshantering. 

Skånefabrikens uppdrag
På uppdrag av Skanska levererade och installerade Skånefabriken både inbrottsskydd och brandskydd till Nya Karolinska Solna-projektet. Vi var delaktiga i allt från produktval till projektledning och montering. Produkter som levererades var snabbrullportar, rulljalusier, brandjalusier och brandgardiner

Illustration: White Tengbom Team