Kristallen i Lund

Kristallen i Lund

På uppdrag av Rekab levererade vi brand- och rökgasgardiner till Kristallen i Lund.

Kristallen i Lund

På uppdrag av Rekab levererade vi brand- och rökgasgardiner till Kristallen i Lund. 
I Lund utformades en ny förvaltningsbyggnad som även ska fungera som ett serviceinriktat centrum för Lunds invånare. Här ska alla mötas oavsett om man rör sig med cykel, tåg eller till fots. 

Skånefabriken fick i uppdrag att leverera brand- och rökgasgardiner för att säkerställa upp till E60. En del av dessa gardiner sammanfogades och på sina ställen blev brandskyddet rökgasgardiner på 30 meter.