Hallandsåsen

Hallandsåsen

På uppdrag av Goodtech levererade vi inbrottsskydd till Hallandsåsen.

Hallandsåsen

På uppdrag av Goodtech levererade vi inbrottsskydd till Hallandsåsen. 
Vi fick vara med i Sveriges (i alla fall södra) mest omfattande, omdiskuterade och långvariga projekt genom tiderna. 

Redan 1992 startade projekt Hallandsåsen och man stötte snabbt på hinder i form av felaktig borrteknik för att raskt gå över till vattenproblem, och vem minns inte Rhoca Gil-skandalen? Men skam den som ger sig! Sedan september 2013, när "Åsa" tog sig genom åsen, har allt gått enligt planerna och 2015 stod tunnlarna klara.

Idag ökar järnvägstunneln kapaciteten, godstågens vikt kan fördubblas och banan kan trafikeras av 24 tåg/timmen istället för 4 tåg! Dessutom kan tågens hastighet öka från 80 till 200 km/h och risken för förseningar har minskat betydligt.  

Skånefabrikens uppdrag
Skånefabrikens roll i Hallandsåsen innefattade projektledning, tillverkning, montage och driftsättning av sammanlagt 420 meter täta rulljalusier i tvärtunnlarna mellan syd och norrgående tågtunnel. 

Och på plats - totalt 60 stycken rulljalusier

"Hallandstunneln är ett speciellt projekt i alla dess delar från val av produkter till logistik. Redan från första mötet visade Skånefabriken att de förstod behovet och kunde möta de krav som projektet ställde på produkter, projektledning, installation och dokumentation. Deras professionalitet gjorde att vi fick ett smidigt samarbete i alla projektets faser" - Bengt Hillerström, Projektledare för Hallandsåsen, Goodtech