Avstängningar

Avstängningar

Avstängningar

Vi levererar olika lösningar för att stänga av områden och ytor där skyddskraven är lägre eller där det inte går att använda jalusier. Vi erbjuder skyddsjalusier när det inte finns krav på skyddsklass/motståndsklass, vikväggar för större eller udda utrymmen eller mobila saxgaller när det varken finns tak eller väggar att fästa i.