Organisation

Organisation

Organisation

skånefabriken

Skånefabriken arbetar med mekaniska inbrottsskydd, brandskydd, manuella avstängningar, dörrar samt portar.

Vi tar oss an såväl stora som små projekt med samma krav på kvalitet i alla led för att leverera den bästa lösningen och säkerställa kundnöjdhet. Vi erbjuder testade och kontrollerade produkter och tar ett totalansvar för vår entreprenad i den omfattning den innebär.

Skånefabriken har ett etablerat samarbete med utvalda leverantörer som är ledande inom sina respektive områden. Detta innebär bland annat att produkterna är testade av auktoriserade testinstitut enligt gällande EN standards för att möta de allt högre krav som ställs på skalskydd; att produkterna är CE märkta med tillhörande EG-försäkran; att det finns utförlig dokumentation för tillverkning, montage och underhåll; samt att alla montage utförs av utbildade och auktoriserade montörer. Detta säkerställer att produkterna håller en hög kvalitet och funktionalitet för att uppfylla säkerhetskraven när de levereras till kund.

Skånefabriken rekommenderar och levererar produkter över hela Sverige inom Inbrottsskydd, Brandskydd och Säkerhet. 

Dotterbolag

montagecentralen

För att få bättre kontroll över samtliga delar i våra projekt startade vi MontageCentralen som ett helägt dotterbolag till AB Skånefabriken. MontageCentralen erbjuder montage, service och reparation av skalskyddsprodukter.

Med auktoriserade och erfarna montörer utför MontageCentralen installationer och montage vid nybyggnation, renovering, ombyggnad eller helt enkelt när ni har behov av duktiga montörer. Montörerna ser till att produkterna monteras på fackmannamässigt sätt och lämnar garanti på utfört arbete. 

Läs mer om MontageCentralen på montagecentralen.se