Organisation

Organisation

Organisation

skånefabriken

Skånefabriken arbetar med mekaniska inbrottsskydd, brandskydd, manuella avstängningar, dörrar samt portar.

Vi tar oss an såväl stora som små projekt med samma krav på kvalitet i alla led för att leverera den bästa lösningen och säkerställa kundnöjdhet. Vi erbjuder testade och kontrollerade produkter och tar ett totalansvar för vår entreprenad i den omfattning den innebär.

Skånefabriken har ett etablerat samarbete med utvalda leverantörer som är ledande inom sina respektive områden. Detta innebär bland annat att produkterna är testade av auktoriserade testinstitut enligt gällande EN standards för att möta de allt högre krav som ställs på skalskydd; att produkterna är CE märkta med tillhörande EG-försäkran; att det finns utförlig dokumentation för tillverkning, montage och underhåll; samt att alla montage utförs av utbildade och auktoriserade montörer. Detta säkerställer att produkterna håller en hög kvalitet och funktionalitet för att uppfylla säkerhetskraven när de levereras till kund.

Skånefabriken rekommenderar och levererar produkter över hela Sverige inom Inbrottsskydd, Brandskydd och Säkerhet. 

Dimon Systems

Dimon Systems affärsidé är att automatisera servicebranschen inom skalskydd. Genom att förenkla, förbättra och utveckla servicekoncepten inom till exempel fastighetsförvaltning skapar vi ett mervärde hos såväl förvaltaren och serviceföretaget som hos slutkund. Effekterna av att utnyttja teknologin inom en bransch som har hög miljöpåverkan är tidskrävande och har en hög kostnadsbelastning är stora. En framtid med tillämpning av AI är självklar.

https://dimonsystems.com/

Vill du veta mer om oss och vår produkt - ring oss på Tel: 040-607 22 97