Tema: Snabbrullportar | Nyheter - AB Skånefabriken

Nyheter

Tema: Snabbrullportar

Skånefabrikens säkerhetsskola.
Vi är experter på Inbrottsskydd, Brandskydd & Säkerhet och vill gärna dela med oss av vår kunskap! Regelbundet publicerar vi inlägg  på vår nyhetssida och tar upp aktuella frågor inom vårt område. På vår nerladdningssida finner du även viktig information, teknisk data, ritningar och våra guider.


Tema: Allt du behöver veta om snabbrullportar
Vad innebär de olika drivteknikerna, vilken port passar var,  och hur lång livstid kan man räkna med? Som representant för Dynaco vill vi lyfta upp ett antal frågor som vi återkommande möter i olika kundsamtal.  På så vis hoppas vi kunna utbilda och informera inom området portar. Om du vidare har funderingar, ring oss på 040-607 22 90 så svarar vi på dina frågor! 

1. Hur lång livslängd har Dynaco portarna? 
Dynaco portar har en garanti på att de klarar 1 miljon cykler. Genomsnittet för den årliga användningen av en port är 55 000 cykler, vilket innebär att porten kan ha en livslängd på 20 år. 

2. Vilka öppningshastigheter finns det att välja mellan?
Öppningshastigheten beror på vilken miljö porten ska verka i, det vill säga inomhus eller utomhus, men även portens storlek påverkar här. 

Inomhus 1 - 2,7 m/s
Utomhus 0,8 - 2,4 m/s
Renrum 2 - 2,7 m/s
Evakuering 2,7 m/s
Frysrum 2,4 m/s

 

3. Vad är skillnaden mellan gravitationsteknik och push-pull teknik?
Dynaco snabbrullportar erbjuder två olika drivtekniker beroende på vilken miljö porten ska användas i.

GRAVITATIONSTEKNIK PUSH-PULL TEKNIK
När det kommer till de flesta portar för inomhusmiljöer, det vill säga när det inte finns någon extrem väderpåverkan, åker porten upp och ner med hjälp av egen tyngd. Eftersom porten har en mjuk bottenlist så lossnar gardinen från styrskenan om något/någon kör in i porten, för att sedan med en smidig teknik återgå till sin styrskena på väg upp.  Används i portarna för utomhusmiljöer och vissa specialportar. Är direkt länkad till motorn, vilket innebär att portgardinen pressas nedåt och dras uppåt. Just därför kan porten nå höga hastigheter och arbeta även om vindbelastningen är extrem. Något som också skiljer teknikerna åt är att det är mycket svårare för gardinen med push-pull teknik att släppa från styrskenan om något/någon kör in i porten, vilket behövs för att uppnå den vindklass som krävs.

4. Vilka byggmått krävs i öppningen? 
När det kommer till byggmåtten, det vill säga utrymmet som porten behöver extra i öppningen för att få plats, är Dynacos minst på marknaden! Portarna behöver nämligen endast 65 mm per sida + motor.

5. Vad innebär de olika vindklasserna? 
När det kommer till inomhusmiljöer är det oftast endast vindklass 1, men för utomhusmiljöer finns det möjlighet att välja portar som uppfyller kraven för vindklass 1 ända upp till vindklass 5. Vilken vindklass som krävs beror på hur många meter/sekund som porten ska kunna klara av att stå emot.  Vindklasserna är enligt Europastandard EN12424. 

Vindklass 1 0 m/s
Vindklass 2 22 m/s
Vindklass 3 27 m/s
Vindklass 4 34 m/s
Vindklass 5 41 m/s

6. Vilka andra fördelar finns det med Dynaco? 

LÅGA UNDERHÅLLSKOSTNADER
Porten innehåller inga hårda delar som kan gå sönder vid påkörning och portduken är dessutom självreparerande. På så vis vet du att du får en port som garanterat håller! Säker drift och snabb öppna-stäng cykel gör att den dessutom är energisnål. 

UPPFYLLER HÖGA KRAV FÖR PERSON- OCH PRODUKTSÄKERHET
Portarna är optimala för en god arbetsmiljö! Med mjuk bottenlist och trådlöst klämskydd kommer varken personal eller objekt till skada. För nödutrymningsvägar finns en specialport som gör att personal kan ta sig ut enkelt, utan att skada produkten.  

ÖVERLÄGSEN TÄTNING
Portens unika tätning är patenterad för att bättre hålla kyla ute och värme inne, och på så vis får ni en lägre energiförbrukning. Portarna kan dessutom fås med förstärkt tätning till Pharma, Livsmedel och Renrum.  

SJÄLVREPARERANDE
Blir portbladet påkört går mattan automatiskt tillbaka till sitt spår och fungerar normalt nästa gång den går ner. Detta innebär att ni inte behöver göra något för att återställa porten vid påkörning!

FÖRBÄTTRADE EGENSKAPER GENOM INNOVATIV UTVECKLING
Portarna drivs att de innovativt utvecklade drivteknikerna Gravitationsteknik och Push-Pull. De kräver mindre utrymme än andra portar på marknaden, det behövs nämligen endast 65 mm per sida + motor. Det finns dessutom möjlighet att välja att ha inbyggda motorer vilket ger ett snyggt estetiskt utseende på porten. Portens egenskaper utvecklas kontinuerligt anpassade efter krav från olika verksamheter. 

HÖG KVALITÉ – HÖG FUNKTION
Portarna har full funktion ändå upp i Vindklass 5! De klarar dessutom Vattentäthet Klass 3, kyla samt övertryck och undertryck.


Läs gärna våra andra guider också: 

 

Tema: Snabbrullportar