Strategier för Fastigheter | Nyheter - AB Skånefabriken

Nyheter

Strategier för Fastigheter

Olika strategier som påverkar en fastighets kostnader
Strategi 1: Reaktivt underhåll
Med ett reaktivt underhåll repareras till exempel ett skalskydd först när det gått sönder eller när prestandan försämrats till den grad som inte längre är godtagbar. Eller om man kör in i skalskyddet med något, som till exempel en gaffeltruck, så det är synligt sönder. Vid fel som motorstopp eller stillestånd på grund av skadat skalskydd är den enda lösningen idag att skicka ut en tekniker som gör en okulär besiktning. Detta är en analog process som tar lång tid, har miljöpåverkan och är kostsamt. För varje stillestånd förlorar verksamheten pengar och kan inte erbjuda den tjänst eller service som är deras levebröd. Denna form av service är reaktiv som går ut på att reparera produkter efter att de blivit skadade.
För- och nackdelar
+ kräver ingen större investering.
+ servicetekniker kommer efter felet har uppstått.
+ på kort sikt kan tyckas kosta mindre - men som blir dyrare i längden.
– ökade kostnader på grund av oplanerade driftstopp.
– garantin gäller endast om regelbunden service utförs.
– onödigt höga kostnader i samband med en akut reparation eller byte av utrustning. T.ex. vaktkostnader om skalskyddet sitter i yttre vägg.
– möjliga följdfel som upptäcks i samband med reparation.
– ineffektiv användning av personal – som alltid befinner sig i “brandsläckningsläge”.

Strategier för Fastigheter