Smash & Grab | Nyheter - AB Skånefabriken

Nyheter

Smash & Grab

Hur skyddar man sig mot det?

Vill tjuven ta sig in så kommer tjuven in. Det handlar bara om vilka medel man har till sitt förfogande och hur mycket tid man har på sig.

Huvudsyftet för en rulljalusi är att försvåra och fördröja ett intrång. Därför har skyddsklassen stor betydelse. Ju bättre skyddsklass jalusin har desto längre tid tar det att komma igenom den och desto kraftfullare verktyg måste man använda för att lyckas. Hög skyddsklass på jalusin kombinerat med larm och andra audiovisuella inbrottsskydd tvingar tjuven till mer drastiska åtgärder.

Smash and grab är ett följd av detta – man använder ett kraftfull verktyg (bil) för att vinna tid (hög fart genom hinder, snabbt in och ut). En rulljalusi förhindrar inte Smash and grab, men tillsammans med betongpollare kan rätt skyddsklass på jalusin hjälpa till att försvåra genombrottet. Pollarna sänker hastighet på bilen och minskar därmed kraften för genombrottet vilket gör att det tar längre tid. På utsatta lägen kan man förstärka jalusin till exempel en meter upp, för att på sätt öka jalusins motståndskraft.

Smash & Grab