Skånefabrikens Lathund: | Nyheter - AB Skånefabriken

Nyheter

Skånefabrikens Lathund:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 4 kap, 1 § säger "Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för en motordriven anordning ska se till att anordningen drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll."

Skånefabrikens Lathund: