Rulljalusier på plats i Hallandsåsen | Nyheter - AB Skånefabriken

Nyheter

Rulljalusier på plats i Hallandsåsen

60 rulljalusier är nu på plats i Hallandsåsen. 
Redan 1885 invigdes spåret över Hallandsås, och 1991 tog den svenska riksdagen beslut om att bygga Hallandsåsen. Bygget startade 1992, med stoppades 5 år senare på grund av miljöproblem. I detta skede var en tredjedel byggt. Efter omfattande undersökningar gällande teknik, miljöeffekter och kostnader gav regering och riksdag klartecken för ett fortsatt tunnelbygge och 2003 återupptogs bygget av tunneln. 

Järnvägstunneln kommer att öka kapaciteten, godstågens vikt kan fördubblas och i framtiden kan banan trafikeras av 24 tåg/timmen istället för 4 tåg! Tågens hastighet kan dessutom öka från 80 till 200km/h.

Hallandsåsen beräknas vara i drift under 2015.

Skånefabrikens del i bygget är nu färdigställt, efter att vi tillverkat och monterat totalt 60 stycken rulljalusier till tunnelns tvärtunnlar. 

Vi tackar för ett spännande projekt och ett gott samarbete!

Rulljalusier på plats i Hallandsåsen