Ökade priser på stål och aluminium | Nyheter - AB Skånefabriken

Nyheter

Ökade priser på stål och aluminium

Ökade priser på stål och aluminium

Detta leder till ökade priser i branschen. Efterfrågan på stål och aluminium ökar fortsatt och det är en stor obalans där producenterna inte klarar av att möta marknadens behov. Priset på råvaror för stål-och aluminiumproduktion har stigit de senaste halvåret och det är också en del av förklaringen till den snabba utvecklingen av priserna på produkter inom detta segment. Leveranstiderna från stålverken är också längre än normalt.

Ökade priser på stål och aluminium