Hallandsåsen - here we come | Nyheter - AB Skånefabriken

Nyheter

Hallandsåsen - here we come

Tågtunneln som satte Sverige på världskartan!
Vi får vara med i Sveriges (i alla fall södra) mest omfattande, omdiskuterade och långvariga projekt genom tiderna. 

Det är Hallandsåsens tunnel som ska underlätta tågtrafiken norr- och söderifrån, avlasta vägtrafiken och inte minst minska miljöpåverkan. Redan 1992 startade projekt Hallandsåsen och man stötte snabbt på hinder i form av felaktig borrteknik för att raskt gå över till vattenproblem och vem minns inte Rocha Gil-skandalen? Men skam den som ger sig! Sedan september, när "Åsa" tog sig igenom åsen, går allt enligt planerna och 2015 beräknas Hallandsåsens tunnlar vara klara.

Skånefabrikens roll i Hallandsåsen innefattar projektledning, tillverkning, montage och driftsättning av täta rulljalusier i tvärtunnlarna mellan syd och norrgående tågtunnel. 

Hallandsåsen - here we come