Rulljalusier

Rulljalusi

Hög säkerhet mot inbrott och skadegörelse

Rulljalusier är den typ av skalskydd som används mest för att minska risken för inbrott i butiker eller i andra typer av fastigheter och offentliga miljöer. De levereras i naturanodiserad aluminium eller i galvat stål och kan pulverlackeras i valfri RAL/NCS-kulör. Man kan även få en logga tryckt på jalusin.

Rulljalusierna tillverkas enligt gällande EN-standards och är testade enligt den harmoniserande standarden EN1627:2011. De finns i två varianter, täta och perforerade - i vissa fall kan en kombination av täta och perforerade profiler vara det bästa alternativet. Vi kan leverera rulljalusi så små som 80 cm ända upp till 50 meter.

Rulljalusin anpassas helt efter den miljö den ska skydda; i en butiksgalleria som golvmodell, eller som bänkmodell på ett hotell, eller utomhus i ett parkeringshus.

De kan kompletteras med ett flertal tillval för att öka såväl säkerheten som skyddet.

För Auto-Cad, PDF:er och produktinformation - klicka på Kundportal och registrera dig för att få tillgång direkt.

> KONTAKTA OSS 

TÄTA RULLJALUSIER
Den täta, heltäckande jalusiprofilen passar bäst i miljöer där det kan förekomma nedsmutsning och vandalisering eller när man inte vill ha insyn. Beroende på de krav som ställs, kan den täta jalusin levereras i olika utförande för att kunna stå emot genombrott mot matta och styrskenor upp till motståndsklass 4 (MK4/RC4) enligt EN1627:2011.

PERFORERADE RULLJALUSIER
Passar bäst i butiksmiljöer där man vill ha en hög säkerhet samtidigt som man vill ha insyn för att kunna exponera sina varor efter stängningsdags. Den perforerade jalusiprofilen har små utstansade hål som ger en genomsikt på cirka 55% samtidigt som den skyddar som en tät jalusi upp till motståndsklass 3 (MK3/RC3) enligt EN1627:2011. Detta gör att jalusin kombinerar ett starkt visuellt intryck med en skyddade effekt och man uppfattar den som öppen, vilket speciellt i butiker gör att de exponerade produkterna syns tydligt. Perforerade rulljalusier kan nästan se genomskinliga ut med rätt ljussättning - som syns på en av bilderna ovan. Viktigt att veta dock är att själva profilen är perforerad med hål och inte genomskinlig.

ALUMINIUMJALUSI
Aluminiumjalusin består av 70 eller 80 mm bockade panelprofiler i naturanodiserad aluminium. Profilerna löper i 100 mm breda styrskenor som kan förberedas för att förses med lås för extra säkerhet. Skenorna är försedda med glidlister för en tyst och säker gång. Jalusin rullas upp på ett rör anpassat efter jalusimattans vikt med motorn dold i röret. 

STÅLJALUSI
Ståljalusin består av 75 mm bockade profiler i galvat stål. Profilerna löper i 100 mm breda styrskenor som kan förberedas för att förses med lås för extra säkerhet. Skenorna är försedda med borstlister för en tyst och säker gång. Jalusin rullas upp på ett rör anpassat efter jalusimattans vikt med motorn dold i röret. 

 Aluminium - PerforeradAluminium - TätStål - PerforeradStål - Tät
Artikelnummer RJAP70AX RJAX70T RJSP75 RJS75T
Profilhöjd i mm 70 70 75 75
Styrskena i mm 100 100 100 100
Vikt per kvm 6,4 kg 7 kg 8 kg 8,2 kg
Motståndsklass (RC) 2 / 3 / 4 2 3
Testad enligt EN1627:2011 EN1627:2011 EN1627:2011 EN1627:2011
Byggvarubedömd Ja Ja Ja Ja
Rulljalusi Perforerad DWG 1
Rulljalusi Perforerad DWG 2
 • Vad som ingår
 • Tillval
 • Skyddskrav
Vad som ingår

Rulljalusier består i standardutförande av;

 • Jalusimatta - tät eller perforerad eller som en kombination av dessa
 • Rör
 • Motor
 • Styrskenor
 • Nyckelbrytare
Tillval
 • Nödmanöver – öppnar/stänger produkten manuellt med vev vid motorfel
 • Rullsäkring/Fallskydd – förhindrar att produkten rullar/faller ner vid motorfel
 • Klämskyddsautomatik* – består av styrenhet, spiral, sensorisk klämlist och stoppar produkten om något/någon hamnar under bottenskenan när produkten är på väg ner
 • Lås - med mikrobrytare som stänger av ström till motorn
 • Magnetkontakt – indikerar öppet eller stängt läge - väsentlig funktion
 • Gränslägesbrytare – slår ifrån strömmen när jalusin når brytaren i övre eller nedre gränsläge
 • Skyddskåpa – döljer rullen och skyddar mot sabotage
 • Nyckelbox – för eget låssystem med oval cylinder
 • Reläbox - gör att man kan köra 2-4 produkter samtidigt
 • Fjärrkontroll – automatiskt upp och ner - består av ständare och mottagarenhet
 • Målning - pulverlackering i standard NCS eller RAL kulör
 • Fotoceller* - består av sändare och mottagare och stoppar produkten om någon/något bryter ljusstrålen när produkten är på väg ner
 • Nödstopp – stoppar produkten från att fortsätta gå upp/ner
 • Ljuslarm - indikerar att produkten är i drift
 • Styrbox - reglerar automatisk styrning t.ex via larm eller tid

 

*Standard för portar EN13241-1 anger att "om porten finns i offentlig miljö eller på en plats där allmänheten har tillträde krävs oftast en fotocell eller beröringsfritt klämskydd som extra säkerhet". Säkerheten kan även uppfyllas genom att operatören har en klar uppsikt över jalusin vid öppning/stängning och kan styra dess drift. 

Skyddskrav

Förfrågningsunderlaget kan föreskriva att en rulljalusi ska uppfylla ett visst skyddskrav beroende på dess placering och miljö samt på försäkringskrav. 

Skyddsklass är Svenska Stöldskyddsföreningens Norm - regler för mekaniskt inbrottsskydd utgåva 5 (SSF200:5). Motståndsklass/Resistance Class är benämningen i den nya EN-standard (EN1627:2011) som testar jalusiernas förmåga att stå emot inbrottsförsök. Dessa kan anges var för sig eller tillsammans. Därför är det viktigt att veta var dessa står och hur de harmonierar så att du får rätt produkt för det skyddskrav som är föreskrivet. 

Läs mer