Rullgaller

Rullgaller

Rullgaller för säkra inomhusmiljöer

Skånefabrikens rullgaller är den produkt som skyddar på ett effektivt sätt mot inbrott och skadegörelse. Det passar både inom- som utomhus och är tåligt, säkert och ger god genomsikt.

Rullgaller används framför allt i inomhusmiljöer, i skyltfönster till butiker, i en butiksgalleria och i receptionsdiskar för att synliggöra produkterna samtidigt som de minskar risken för inbrott. De finns både som golvmodell och bänkmodell. Ibland används även en kombination av täta jalusipaneler och gallerprofiler för att ge ett annat visuellt intryck och för att öka skyddet.

Rullgallerna tillverkas enligt gällande EN-standards och är testade enligt den harmoniserande standarden EN1627:2011. 

För Auto-Cad, PDF:er och produktinformation - klicka på Kundportal och registrera dig för att få tillgång direkt. 

> KONTAKTA OSS 

BESKRIVNING
Ett rullgaller består av 70 eller 80 mm höga panelprofiler i naturanodiserad aluminium med 50 eller 60 mm breda, utstansade hål. Profilerna löper i 100 mm breda styrskenor som kan förberedas för att förses med lås för extra säkerhet. Skenorna är försedda med glidlister för en tyst och säker gång. Rullgallret rullas upp på ett rör anpassat efter gallermattans vikt. Motorn är dold i röret. 

Rullgallret klarar ett genombrott i matta och styrskenor i motståndsklass 2 (MK2/RC2) enligt EN1627:2011. 

RULLGALLER MED POLYKARBONATGLAS
För att förstärka säkerheten och bättre kunna använda rullgallret i utomhusmiljöer, kan den 80 mm höga profilen kompletteras med polykarbonatglas. Då täcks de utstansade hålen och man får en tät jalusi som samtidigt har hög genomsiktlighet. Detta ger rullgallret en ökad stabilitet och högre skydd.

Rullgaller med polykarbonat klarar ett genombrott mot matta och styrskenor i motståndsklass 3 enligt EN1627:2011. Rullgallret tillverkas enligt gällande EN-standards. 

  Rullgaller 70 Rullgaller 80 Rullgaller med polykarbonat
Artikelnummer RG70 RG80 RG80P
Profilhöjd i mm 70 80 80
Styrskena i mm 100 100 100
Motståndsklass (RC) 2 2 3
Testad enligt EN1627:2011 EN1627:2011 EN1627:2011
Byggvarubedömd Nej Nej Nej
Rullgaller DWG 1
Rullgaller DWG 2
 • Vad som ingår
 • Tillval
 • Skyddskrav
Vad som ingår

Rullgaller består i standardutförande av;

 • Gallermatta
 • Rör
 • Motor
 • Styrskenor
 • Nyckelbrytare
Tillval
 • Nödmanöver - öppnar/stänger produkten manuellt med vev vid motorfel
 • Rullsäkring/Fallskydd - förhindrar att produkten rullar/faller ner vid motorfel
 • Klämskyddsautomatik* - betår av styrenhet, spiral, sensorisk klämlist och stoppar produkten om någon hamnar under bottenskenan när jalusin är påväg ner
 • Lås - med mikrobrytare som stänger av ström till motorn
 • Magnetkontakt - indikerar öppet eller stängt läge - väsentlig funktion
 • Gränslägesbrytare - slår ifrån strömmen när gallret når brytaren i övre eller nedre gränsläge
 • Skyddskåpa - döljer rullen och skyddar mot sabotage
 • Nyckelbox - för eget låssystem med oval cylinder
 • Reläbox - gör att man kan köra 2-4 produkter samtidigt 
 • Fjärrkontroll - Automatiskt upp och ner - består av sändare och mottagarenhet
 • Målning - Pulverlackering i standard RAL eller NCS kulör
 • Fotoceller* - består av sändare och mottagare och stoppar produkten om någon/något bryter ljusstrålen när produkten är på väg ner
 • Nödstopp - stoppar produkten från att fortsätta gå upp/ner
 • Ljuslarm - indikerar att produkten är i drift
 • Styrbox - reglerar automatisk styrning t.ex via larm eller tid

 

* Standard för portar EN13241-1 anger att "om porten finns i offentlig miljö eller på en plats där allmänheten har tillträde krävs oftast en fotocell eller beröringsfritt klämskydd som extra säkerhet". Säkerheten kan även uppfyllas genom att operatören har en klar uppsikt över jalusin vid öppning/stängning och kan styra dess drift. 

Skyddskrav

Förfrågningsunderlaget kan föreskriva att ett rullgaller ska uppfylla ett visst skyddskrav beroende på dess placering och miljö samt på försäkringskrav. 

Skyddsklass är Svenska Stöldskyddsföreningens Norm - regler för mekaniskt inbrottsskydd utgåva 5 (SSF200:5). Motståndsklass/Resistance Class är benämningen i den nya EN-standard (EN1627:2011) som testar gallrens förmåga att stå emot inbrottsförsök. Dessa kan anges var för sig eller tillsammans. Därför är det viktigt att veta vad dessa står för och hur de harmonierar så att du får rätt produkt för det skyddskrav som är föreskrivet. 

Läs mer