Brandjalusier

Brandjalusi

Brandjalusi skyddar mot brand och inbrott

En brandjalusi har två funktioner. Först och främst är den till för att skydda så att brand inte kan spridas genom att stängas automatiskt vid signal från brandlarm eller rökdetektor. Men då den är tillverkad i galvaniserat stål kan den även användas för dagliga avstängningar och fungera som ett inbrottsskydd.

Vi tillhandahåller brandjalusier i samtliga brandklasser – E, EW och EI - för att kunna tillmötesgå de olika brandkrav som ställs. Brandjalusierna tillverkas med enkelsidig eller dubbelsidig stålpanel enligt gällande standards och är testade enligt  standarden EN1634-1:2014 och EN13501-1 och -2 . Tillämpningarna är många: Industrilokaler, statliga och kommunala byggnader, hälso- och sjukvårdsinrättningar, offentliga byggnader och köpcentrum. 

En brandjalusi ska uppfylla samma brandkrav som väggen den monteras mot. EI är den normala klassningen som uppnås med antingen en EI-klassad jalusi eller med en kombination av E-klassad jalusi och sprinkling. Har man gott om utrymme och omgivningen tillåter, kan man använda en EW-klassad brandjalusi med säkerhetsavstånd (fri zon) till brännbart material. (Analytisk dimensionen, för att definiera säkerhets-/skyddsavstånd i förhållande till kraven på brandgardinens isolerande förmåga gentemot utrymningskrav för personer och brännbart material, kan göras med hänsyn till BDRAD 4.1.3.)

Brandjalusier i klass E kan täcka öppningar upp till 11 meter eller 50 kvm. I brandklass EW kan öppningar upp till 9x6 meter skyddas eller 36 kvm. Detsamma gäller för en EI-klassad jalusi. Eftersom brandjalusier väger mellan 30 och 50 kg/kvm, är det viktigt infästningsmaterialet klarar vikten samt att det finns gott om utrymme ovan och sidan om öppning för rulle och styrskenor.

För Auto-Cad, PDF:er och produktinformation - klicka på Kundportal och registrera dig för att få tillgång direkt.

> KONTAKTA OSS 

BESKRIVNING
Brandskyddet regleras via ett styrskåp med batteribackup för att säkerställa funktionen även vid strömavbrott. Det aktiveras genom att det kopplas till befintligt brandlarm eller till rökdetektor. Vid aktivering av brandlarm, rökgaslarm eller test, går jalusin ner till inställt läge. När faran är över återgår jalusin till sin plats i skyddskåpan antingen automatiskt eller med hjälp av en nyckelbrytare.

Styrskåpet placeras i anslutning till jalusin för att man ska kunna ha uppsikt över jalusin vid tester av brandlarmfunktionen och service. Nyckelströmsbrytare eller knappmanöverdon följer med dels för att kunna utföra manuella tester och dels för dagliga stägningar. Som tillval kan man välja att jalusin levereras med nödstopp och ljuslarm för att öka den personliga säkerheten.

Elförsörjning till styrskåp: 230 V 1 fas, 10A

Guide: Rätt brandskydd för rätt brandkrav

BRANDSKYDD OCH MINUTER

E brand  E30-120
  Integritet

 

EW brand  EW30-120
  E + reducering av värmestrålning

 

  EI30-60
  EW + Isolering

 


E-KLASS UPP TILL 120 MINUTER

Brandjalusier i E-klass tillverkas av galvaniserat stål. Jalusimattan består av 75 mm höga paneler med en tyngre bottenpanel som stadgar jalusin i stängt läge. Mattan rullas på en motoriserad vals som döljs och skyddas av en stålkassett. I upprullat läge är denna jämns med underkanten på stålkassetten. Brandjalusierna monteras mot vägg i styrskenor som är försedda med en brandlist som sväller och tätar vid brand i öppningar upp till 8000x4000 mm. Panel, styrskenor och skyddskåpa kan även fås pulverlackerade i valfri RAL-kulör. 

EW-KLASS UPP TILL 120 MINUTER
Brandjalusier i EW-klass  består av 85 mm dubbelsidiga paneler i galvat stål med brandisolerande material. Detta ger en initial isolerande effekt (EI) upp till 15 minuter och ser till att kraftigt reducera strålningsvärmen på icke brandutsatt sida (EW) upp till 120 minuter. Mattan rullas på en motoriserad vals som döljs och skyddas av en stålkassett. I upprullat läge är denna jämns med underkanten på stålkassetten. Brandjalusierna monteras mot vägg i styrskenor som är försedda med en brandlist som sväller och tätar vid brand i öppningar upp till 4000x4250 mm. Panel, styrskenor och skyddskåpa kan även fås pulverlackerade i valfri RAL-kulör. 

  Brandjalusi E Brandjalusi EW
Artikelnummer BJ-E30120 BJFL-EW30120
Profilhöjd i mm 75 85
Styrskena i mm 100 163
Vikt per kvm 16 kg 30 kg
Brandklass W EW
Motståndsklass 3 3
Testad enligt EN1634-1 EN1634-1
Byggvarubedömd Ja Ja
Brandjalusier DWG 1
Brandjalusier DWG 2
 • Vad som ingår
 • Tillval
 • Brandkrav
Vad som ingår

Brandjalusier består i standardutförande av;

 • Automatiskt stängande jalusimatta i galvaniserat stål
 • Motordrift - rörmotor eller utanpåliggande kedjemotor med autostopp i övre/nedre gränsläge
 • Styrskåp med batteribackup och självtestfunktion - styr hur jalusiet aktiveras t.ex. via brandlarm eller vid strömavbrott
 • Skyddskåpa
 • Styrskenor
 • Nyckelbrytare - för daglig drift
Tillval
 • Rullsäkring/Fallskydd - förhindrar att produkten rullar/faller ner vid motorfel
 • Klämskyddsautomatik - består av styrenhet, spiral, sensorisk klämlist och stoppar produkten om någon/något hamnar under bottenskenan när produkten är på väg ner
 • Lås - med mikrobrytare som stänger av ström till motorn när jalusi är i nedre läge 
 • Magnetkontakt - indikerar öppet eller stängt läge, väsentlig funktion
 • Gränslägesbrytare - slår ifrån strömmen när produkten når brytaren i öppet eller stängt läge
 • Nyckelbox - med återfjädring för eget låssystem med oval cylinder
 • Målning - pulverlackering i RAL-kulör
 • Fotoceller - består av sändare och mottagare och stoppar produkten om någon/något bryter ljusstrålen när produkten är på väg ner
 • Rökdetektor - reagerar på brandrök och ger signal till jalusin att gå ner
 • Ljuslarm - indikerar att produkten är i drift
 • Styrbox - reglerar automatisk styrning t.ex via larm eller tid
Brandkrav

Förfrågningsunderlaget anger att brandskyddet ska uppfylla ett visst brandkrav beroende på dess placering och säkerhetsavstånd till närliggande antändliga föremål eller utrymningskrav för personer. 

Brandklassen testas enligt den nya EN-standard (EN1634:2008) med hela produkten på den brandutsatta sidan, dvs förmåga för gardinens samtliga delar att stå emot brand testas. Denna test är en betydligt tuffare jämfört med den gamla standarden, där jalusin var placerad på icke brandutsatt sida. Vilket innebar att endast gardintyget blev direkt utsatta för branden medan kåpa och styrskenor endast utsattes indirekt för branden då de skyddades av väggen de var monterade på. Därför är det viktigt att kontrollera hur den föreskrivna produkten förhåller sig till brandkravet enligt den nya EN-standard, så att kunden får rätt produkt för det krav brandskyddsbeskrivningen syftar på att den ska klara. 

Läs vår guide om brandkrav