Brandgardiner

Brandgardin

Brandgardiner skyddar och säkrar mot brand

En brandgardin är konstruerad för att stängas automatiskt vid signal från brandlarm eller rökdetektor. 

Brandgardiner är avsedda för att skydda effektivt mot brand, de fungerar inte för daglig användning. Tillämpningarna är många: Industrilokaler, statliga och kommunala byggnader, hälso- och sjukvårdsinrättningar, offentliga byggnader och köpcentrum. 

Brandgardinerna tillverkas i olika tyger i brandklass E, EW och EI och används baserat på de brandkrav som ställs i den aktuella miljön. En brandgardin ska uppfylla samma brandkrav som väggen den monteras mot. EI är den normala klassningen som uppnås med antingen en EI-klassade gardin eller med en kombination av E-klassad gardin och sprinkling. Har man gott om utrymme och omgivningen tillåter, kan man använda en EW-klassad brandgardin med säkerhetsavstånd (fri zon) till brännbart material. (Analytisk dimensionen, för att definiera säkerhets-/skyddsavstånd i förhållande till kraven på brandgardinens isolerande förmåga gentemot utrymningskrav för personer och brännbart material, kan göras med hänsyn till BDRAD 4.1.3.)

Brandgardiner i klass E kan täcka öppningar upp till 30 meter. Tillsammans med sprinkling kan brandklass EI uppnås. I brandklass EW kan öppningar upp till 11x8 meter skyddas. Maxformatet för en EI-gardin är 8x5 meter.

Brandgardinerna tillverkas enligt den nya EN-standarden EN 16034:2014, EN 13241, EN 1634-1:+A1:2018 och EXAP EN15269-11+C:2019.

Notera att enligt det nya kravet på CE-märkning av motordrivna brandgardiner ska den sammansatta produkten vara bestyrkt att uppfylla såväl maskindirektivet 2006:42:EG, EMC 2014/30/EU som byggproduktförordningen EN 16034:2014

För Auto-Cad, PDF:er och produktinformation - klicka på Kundportal och registrera dig för att få tillgång direkt.

> KONTAKTA OSS 

BESKRIVNING
Brandgardinen är upprullad på en motoriserad vals som döljs och skyddas av en stålkassett. En avslutningsprofil i förzinkat stål är monterad i botten av gardinduken och ser till att gardinen hänger sträckt. I upprullat läge är avslutningsprofilen jämns med kassettens underkant.

Brandgardinen monteras mot vägg i styrskenor som är utformade för att förhindra passage av brandrök. Styrskenorna är som standard utförd i förzinkat stål. Brandgardinen aktiveras via signal från larmsystem eller från en rökdetektor som är direktansluten till gardinens styrskåp. Vid aktivering av brandlarm, rökgaslarm eller test, går gardiner ner till inställt läge. När faran är över återgår gardinen till sin plats i skyddskassetten antingen automatiskt eller med hjälp av en nyckelbrytare.

Brandgardinens motor och dess funktioner styrs och samordnas via gardinens styrskåp och dess kontrollpanel. Varje styrskåp levereras med ett batteribackup-system som säkerställer funktionen och driften vid strömbortfall. Styrskåpet placeras i anslutning till gardinen. Från styrskåpet skall man ha uppsikt över gardinen vid test av brandlarm.

Elförsörjning till styrskåp: 230 V 1 fas, 10A

Guide: Rätt brandskydd för rätt brandkrav

BRANDSKYDD OCH MINUTER

E-klass  E30-120
  Integritet
 

EW-klass

  EW30-120
  
E + reducering av värmestrålning
 

EI-klass  EI30-60
  
EW + Isolering

 

 

  Brandgardin E Brandgardin EW Brandgardin EI
Artikelnummer BGFS-E30120 BGFS-EW30120 BGFS-EI30-120
Beskrivning Brandavgränsande tyg Värmereducerande brandtyg Dubbelsidigt isolerat brandtyg
Brandklass E EW EI
Testad enligt EN1634-1, EN13501-01 EN1634-1, EN13501-01 EN1634-1, EN13501-01
Byggvarubedömd Ja Ja Ja
Brandgardiner DWG 1
Brandgardiner DWG 2
 • Vad som ingår
 • Tillval
 • Val av brandstyrning
Vad som ingår

Brandgardiner består i standardutförande av;

 • Brandklassat brandtyg - E, EW eller EI-klass
 • Motordrift - rörmotor med autostopp i övre/nedre gränslägen
 • Styrskenor
 • Skyddskåpa
 • Styrskåp med batteri backup - styr hur gardinen aktiveras t.ex. via brandlarm och vid strömavbrott
Tillval
 • Målning - Pulverlackering i RAL kulör av styrskenor och kåpa
 • Rökdetektor - Reagerar på brandrök och er signal till gardinen att gå ner
 • Nödstopp - Stoppar produkten från att forsätta gå upp/ner
 • Ljuslarm - Indikerar att produkten är i drift
 • Nyckelbrytare - För manuella tester
Val av brandstyrning

Electrical Fail System EFS
Är styrskåpet försedd med EFS-funktion övergår brandgardinen till batteridrift vid el-/strömavbrott under ett bestämt tidsintervall upp till 30 minuter. Om strömmen inte är tillbaka efter denna tid, går gardinen ned som om det vore ett brandlarm. När strömmen kopplas på igen kör man upp gardinen manuellt. 

Gravity Fail Safe GFS
GFS-funktionen reagerar brandgardinen vid brandsignal samt vid el-/strömavbrott som den betraktar som ett möjligt brandlarm. Det innebär att gardinen automatiskt går ner efter cirka 3 minuter med hjälp av tyngdkraften. När strömmen kopplas på igen kör man upp gardinen manuellt.