säkerhetsdörrar

Brand- och säkerhetsdörrar i metall

Våra dörrar är tillverkade av robusta material som stål. När det gäller Branddörrar ingår även brandisolermaterial. Dörrarna är utrustade med förstärkta lås- och låsanordningar för att förhindra eller försvåra obehörig åtkomst. 

Säkerhetsdörrarna representerar en robust och pålitlig lösning för industriella anläggningar, kontor och andra affärslokaler. Med en imponerande brandklassning på EI30 och skyddsklass 3 erbjuder våra brand- och säkerhetsdörrar en hög nivå av brandsäkerhet och inbrottsskydd.

Vårt sortiment av säkerhetsdörrar har testats och certifierats enligt de senaste europeiska säkerhetsstandarderna, vilket garanterar överensstämmelse med branschens krav och regler. Vi förstår vikten av att säkerställa företagets trygghet och är dedikerade till att leverera skräddarsydda säkerhetslösningar som uppfyller era unika behov och krav.

Kontakta oss idag för att diskutera hur våra säkerhetsdörrar kan öka säkerheten och tryggheten i era affärslokaler. Med Skånefabriken som er pålitliga partner kan ni vara trygga i vetskapen om att ert företag är i säkra händer.

> KONTAKTA OSS 

Produktspecifikation

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som brandcellsskiljande dörr i industribyggnader, bostäder och kontorsbyggnader där dörrens brandklass bör vara EI30 och skyddsklass 3. Dörren är anpassad för inomhusbruk i torr, varm, kemikalfri occh korrosionsbefrämjande miljö.
 
MÅTT
Max. yttermått av dörrkarmen: 1170 mm x 2280 mm
Min. yttermått: 855 mm x 1660 mm
 
CERTIFIKAT
Dörren har testats enligt provningsstandarden EVS-EN 1634-1:2008 på provningslaboratoriet i Tallin och certifierats enligt standarden EN13501-2 av SP Certifiering. Dörren har certifikatnummer 12-827 för skyddsklass 3. Inbrottsskydd endast på dörröppningssida.
 
KONSTRUKTION
Dörrbladets tjocklek är 64 mm. Överfalsade kanter på sidorna och överst. Elförzinkad stålplåt med tjocklek på 1,5 mm på utsidan och 1,00 mm på insidan. Dörrbladets plåtdetaljer är sammansvetsade. Dörrbladet är invändigt isolerat med eldfast stenull och mineralskiva. Dörrbladets höga styvhet har uppnåtts genom ihoplimning av metall och isoleringsmaterialet. Dörren har 2 skruvbara kullagerförsedda bladgångjärn per dörrblad. Tre säkerhetsstift per dörrblad.

Karmen är av elförzinkade stålplåtsprofiler med tjocklek på 1,5 mm som är sammansvetsade i karmens hörn. Karmen är värmeisolerad med stenull. Karmen kan beställas antingen med kantlister som täcker monteringsfogarna (typ YM) eller utan täcklist, för förstärkt montering i förhållande till väggytan (typ YS). Dörren är tätad med svällist på 2x20 mm på karmen och en elastisk tätning i silikongummi som går in i spåret på karmen.

Tröskeln framställd av varmförzinkad eller målad stålplåt. Dörren framställs även utan tröskel.

YTBEHANDLING
Dörrarna målas i de populäraste kulörerna med polyesterpulverfärg. Standardkulörerna inkluderar RAL7001 (silver grey), RAL7024 (graphite grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9006 (white aluminium), RAL9010 (pure white). Som tillval kan dörrarna målas i önskad kulör enligt RAL-skalan med tvåkompontents polyuretanfärg och epoxigrundfärg.
 
LÅS
Endast säkerhetslås ASSA 410-50 bör förses på dörren.
 
UNDERHÅLL
Dörren bör kontrolleras och underhållas minst var sjätte månad. Kontrollera stängning av dörren och låsningsbeslagens funktion. Ett avtal om regelbundet underhåll kan ingår vid köp av produkten.
Skyddsklass3
BrandklassEI30
Ljuddämpningsförmåga36 dB
Maxbredd1170 mm
Maxhöjd2280 mm
Röktäthet, EN 1634-3, klassSa
Motstånd mot upprepad öppning och stängning, EN 1191, klass100 000 cykler, C4