galleria boulevard

PÅ UPPDRAG AV PEAB LEVERERADE VI INBROTTS- OCH BRANDSKYDD TILL KRISTIANSTADS NYA GALLERIA.

SNABBFAKTA OM PROJEKTET

Omfattning

86 000 kvm, varav 28 000 kvm handel

Butiker

70 st

Bostäder

150

P-platser

1100 st

Kostnad

ca 1 miljard SEK

Produkter från oss

Brandjalusier, Rulljalusier

På uppdrag av PEAB levererade vi inbrotts- och brandskydd till Kristianstads nya galleria. 
Projekt Galleria Boulevard innebär en stor förvandling för Kristianstad. Mellan Nya Boulevarden och och Södra Kaserngatan byggs en ny stadsdel med 28 000 kvadratmeter handel och dessutom ett hundratal lägenheter. Förslaget till galleria innebär att området som idag huserar Domushuset, parkeringsplatser och Resecentrum omvandlas till en modern citygalleria. Den kommer att fyllas med butiker, biograf, caféer, restauranger och p-platser – allt under ett tak. 

Gallerians utformning ska bidra till att kvarterskänslan behålls trots att den nya fastighetens storlek beräknas bli minst tre gånger så stor som nuvarande Domushuset. Det skapas bland annat genom att ge intryck av flera separata huskroppar. Gallarians fasad kommer att utformas så att den harmonierar med övrig bebyggelses färger och former. Ingångar öppnar sig på flera håll och det blir enkelt att korsa genom anläggningen även för den som bara vill passera. 

Skånefabrikens uppdrag
Vi levererade följande produkter till Kristianstads nya galleria:

Illustration: FOJAB Arkitekter