Galleria Boulevard etapp 2

Skånefabriken levererar inbrotts- och brandskydd till Kristianstads nya galleria – Galleria Boulevard. 

Projekt Galleria Boulevard innebär en stor förvandling för Kristianstad. Mellan Nya Boulevarden och Södra Kaserngatan byggs en ny stadsdel med 28 000 kvm handel och dessutom ett hundratal lägenheter. 

Gallerians utformning ska bidra till att kvarterkänslan behålls trots att den nya fastighetens storlek beräknas bli tre gånger så stor som dåvarande Domushuset. Det skapas bland annat genom att ge intryck av flera separata huskroppar. Gallerians fasad kommer att utformas så att den harmonierar med övrig bebyggelses färger och former. Ingångar öppnar sig från flera håll och det blir enkelt att korsa genom anläggningen även för den som bara vill passera. 

I första etappen levererade vi rulljalusier och brandjalusier. I etapp 2 har vi fått glädjen att leverera totalt 40 stycken perforerade rulljalusier! Etapp 2 blir färdig till mars 2015. 

Illustration: FOJAB Arkitekter

3 comments on “Galleria Boulevard etapp 2

  1. Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des parents pour guider et surveiller le comportement des enfants sur Internet. Avec l’aide des 10 logiciels de gestion parentale les plus intelligents suivants, vous pouvez suivre l’historique des appels de votre enfant, l’historique de navigation, l’accès au contenu dangereux, les applications qu’il installe, etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *